ដំណោះស្រាយ

ថ្នាក់ជាតិ

យាយគំរូ គឺជាយុទ្ធនាការកែប្រែឥរិយាបទថ្នាក់ជាតិដែលដោះស្រាយចំពោះឥរិយាបទលាងសម្អាតដែលផ្ដោតលើកុមារជាពិសេស ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់។

ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបង្កើតដែលផ្ដោតលើមនុស្សនិងការកែប្រែឥរិយាបទ យុទ្ធនាការនេះបានបង្កើតនូវវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ដោយដាក់មនុស្សនៅចំណុចកណ្តាលនៃដំណើរការ និងឈានទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ វាលើសពីការបង្កើតការប្រាស្រ័យទាក់ទង ហើយបានបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តជាច្រើន រួមមានឯកសារទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មនិងអន្តរបុគ្គល សេវា ផលិតផល និងឧបករណ៍ថ្មីៗដែលអាចប្រើប្រាស់តាមរបៀបមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

ឥរិយាបទគោលដៅ

ការលើកកម្ពស់ការកែប្រែឥរិយាបថលាងសម្អាតសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី ២-៥ ឆ្នាំ ក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន ៣ គឺ៖

ការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូ

បង្កើនទំលាប់របស់កុមារក្នុងការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូ នៅមុនពេលបរិភោគអាហារ (រួមទាំងអាហារសម្រន់) និងក្រោយពេលបន្ទោរបង់

ខណៈពេលដែលអ្នកថែទាំយល់និងអាចចងចាំពីពេលវេលាសំខាន់ៗដែលត្រូវលាងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេនិងរបស់កុមារជាមួយនឹងសាប៊ូ ការណ៍នេះមិនទាន់ក្លាយជាទម្លាប់ជាប្រចាំនៅឡើងទេ ហើយក៏មិនមានភាពបន្ទាន់ដែលត្រូវធ្វើបែបនេះដែរ។ គ្រួសារទាំងឡាយមិនយល់ពីរបៀបដែលមេរោគអាចចម្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដោយការប៉ះរបស់របរដោយដៃឬជើងដែលប្រឡាក់ទេ។ កុមារងាយប្រឈមនឹងហានិភ័យជាពិសេស ព្រោះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលពួកគេតែងតែញ៉ាំអាហារសម្រន់ពេញមួយថ្ងៃដោយមិនលាងដៃ ដោយមិនមានការផ្ដល់ជូនដោយងាយស្រួលនូវបរិក្ខាលាងសម្អាតដៃ និងគ្មានការណែនាំពីអ្នកថែទាំត្រង់ចំណុចសំខាន់នេះ។

បង្ហាញទំព័រឯកសារយុទ្ធនាការ

ការប្រើបង្គន់អនាម័យ និងការបញ្ឈប់
ការបន្ទោរបង់នៅទីវាល

បង្កើនការប្រើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់កុមារ និងបញ្ឈប់ការបន្ទោរបង់នៅទីវាល

ទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃការប្រើបង្គន់អនាម័យក៏ដោយ ក៏វានៅតែមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានផ្នែកសង្គមសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំនៅតាមជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តការបន្ទោរបង់នៅទីវាល ដោយសារតែការយល់ខុសជុំវិញការណ៍ដែលថាលាមកកុមារគឺមានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងលាមកមនុស្សពេញវ័យ។ កុមារនៅអាយុនេះត្រូវបានគេយល់ថាពិបាកក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀន ឬតូចពេកក្នុងការប្រើកន្ថោរឬបង្គន់អនាម័យ ហើយលាមករបស់ពួកគេតែងតែមិនត្រូវបានបោះចោលដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការចម្លងរោគខ្ពស់។

បង្ហាញទំព័រឯកសារយុទ្ធនាការ

ការបន្សុទ្ធនិងរក្សាទុកទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ

ទោះបីជាមានមនុស្សជាច្រើនយល់និងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបន្សុទ្ធទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ជាច្រើនក៏ដោយ ក៏ពួកគេមិនបានដឹងពីចំណុចចម្លងឡើងវិញនៃទឹកផឹករបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីការបន្សុទ្ធ និងសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព។ គុណភាពទឹកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពសម្រាប់ទារក ហើយអ្នកថែទាំជាច្រើននឹងវិនិយោគលើទឹកសុទ្ធច្រកដបសម្រាប់ពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារដែលចេះដើរមានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកដែលមិនមានសុវត្ថិភាពច្រើន ហើយអាចផឹកដោយផ្ទាល់ពីពាងទឹកភ្លៀងឬអណ្តូងទឹក។

បង្ហាញទំព័រឯកសារយុទ្ធនាការ

គោលគំនិតនៃយុទ្ធនាការ

ក្នុងរយៈពេលដំណើរគម្រោងចំនួន ១៨ ខែ គំរូសំណាកកម្រិតផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបង្កើតនិងសាកល្បងជាច្រើនជុំ មុនពេលបង្កើតគោលគំនិតចុងក្រោយ។ ដំណើរការបង្កើតដែលមានលក្ខណៈដដែលៗនេះបានជួយកែលម្អនិងរៀបចំដំណោះស្រាយដែលកាន់តែជិតនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្ស និងដោះស្រាយឧបសគ្គរបស់ពួកគេ ដោយគិតពីសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃការកែប្រែឥរិយាបទ ដូចជាអារម្មណ៍ ចំណេះដឹង និងមានបរិយាកាសអំណោយផល។

សំណុំឯកសារសាវតា

ដំណោះស្រាយកែប្រែឥរិយាបទរបស់យុទ្ធនាការលាងសម្អាត យាយគ្រូ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល ១៨ ខែ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើភស្តុតាង និងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើននិងរដ្ឋាភិបាល។ ផ្នែកនេះប្រមូលផ្ដុំនូវព័ត៌មានសាវតាទាំងអស់ ដូចជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ សម្រាប់ផ្ដល់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីយុទ្ធនាការនិងឥរិយាបទគោលដៅ។

កាតាឡុកឧបករណ៍

ខែ មិនា ឆ្នាំ ២0២0

PDF | 11.35 MB

កូនសៀវភៅឯកសារយោងរហ័សដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរាល់ឯកសារយុទ្ធនាការ យាយគំរូ។

ដំណើរគម្រោង

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២0២0

PDF | 1.01 MB

ការបង្ហាញជារូបភាពនៃដំណើរការទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិរបស់ ក.អ.ជ ចាប់ពីការស្រាវជ្រាវដំបូងរហូតដល់ការប្រគល់ចុងក្រោយ រួមមានការងារមូលដ្ឋាននិងចំណុចចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។

ផ្ទាំងរូបភាពសង្ខេបយុទ្ធនាការ យាយគំរូ

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២0២0

PDF | 4.67 MB

ទាំងរូបភាពខ្នាតធំដែលរំលេចនូវសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃយុទ្ធនាការ យាយគំរូ (សម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនសម្រាប់ការអនុវត្តទេ)។

ស្លាយសង្ខេបអំពីគម្រោង

ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២0១៩

PDF | 27.07 MB

ការសង្ខេបជាស្លាយនៃគម្រោងលាងសម្អាតទាំងមូល ដែលនាំឱ្យមានយុទ្ធនាការកែប្រែឥរិយាបទ យាយគំរូ ចុងក្រោយ។

សេចក្ដីសង្ខេបច្នៃប្រឌិត

ខែ សីហា ឆ្នាំ ២0១៩

PDF | 67.67 MB

យុទ្ធសាស្រ្តដំបូងនិងសេចក្ដីសង្ខេបច្នៃប្រឌិត ដោយផ្អែកលើគំនិតពីសិក្ខាសាលាបង្កើតរួមគ្នាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន និងលទ្ធផលនៃការសាកល្បងគំរូសំណាកត្រឹមត្រូវទាបចំនួន ៤ ជុំ។

សេចក្ដីសង្ខេបនៃការរកឃើញជាគន្លឹះនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមចំណុច

ខែ មករា ឆ្នាំ ២0១៩

PDF | 2.66 MB

ការយល់ដឹងជុំវិញការអនុវត្តលាងសម្អាតរបស់កុមារ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវតាមមូលដ្ឋាន នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្ទឹងត្រែង និងភ្នំពេញ។

របាយការណ៍ចាប់ផ្តើម

ខែ តុលា ឆ្នាំ ២0១៨

PDF | 10.66 MB

ការយល់ដឹងដំបូងអំពីគោលបំណងនៃគម្រោងយុទ្ធនាការកែប្រែឥរិយាបទ​ចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវតាមកន្លែង និងផែនការការងារដែលបានស្នើឡើង។

ទាក់ទងពួកយើង